Współpraca z fundacjami

Na prośbę pacjenta lub jego opiekuna koszty rehabilitaci mogą być pokrywane przez wskazaną fundację.